Дарителска кампания за „Обогатяване на битовия кът и библиотечния фонд“

Непотребната за Вас вкъщи вещ, свързана с културното ни историческо наследство или книга, стояща някъде в ъгъла е ценна за читалището ни. Полагайте грижи за тях, заедно с Вас – като дарители – ще съхраним и обогатим нашия бит и култура. Молим ако някой прояви интерес да се присъедини към инициативата да се свърже с нас на тел:0879998984 – секретар на читалището Радослава Кехайова или на място.

Предварително благодарим!

От читалищното настоятелство